PEUGEOT JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

1. INFORMĀCIJA PAR PRODUKTIEM UN PAKALPOJUMIEM

Šajā tīmekļa vietnē sniegtās informācijas un attēlu pamatā ir lapas tiešsaistē nodošanas vai atjaunināšanas brīdī aktuālie tehniskie raksturlielumi, un tie var tikt mainīti, “Stafim PEUGEOT” vai tā pārstāvniecību tīklam neuzņemoties nekādu atbildību. Tīmekļa vietnē parādīto autombiļu aprīkojums ir uzstādīts standartaprīkojumā vai ir pieejams kā papildaprīkojums atkarībā no versijas.

Ražotāja pārvaldītās produkta nepārtrauktas uzlabošanas politikas ietvaros “Stafim PEUGEOT” var jebkurā brīdī mainīt tehniskos raksturlielumus, izvēles iespējas un automobiļu krāsas. Pašreiz pieejamās reproducēšanas metodes arī neļauj atainot reālās krāsas.

Šajā vietnē attēlotie modeļi un/vai versijas un to aprīkojums, papildaprīkojums un papildpiederumi dažādās valstīs var atšķirties un dažās valstīs var nebūt pieejami.

Jebkurā gadījumā šajā lapā sniegtā informācija ir vispārīga un nav līgumiski saistoša.

2. ATJAUNINĀŠANA “Stafim Peugeot” patur tiesības mainīt un atjaunināt šos vispārējos noteikumus un jebkurus elementus, produktus vai pakalpojumus šajā vietnē bez iepriekšēja brīdinājuma.

Visas izmaiņas attiecas uz vietnes apmeklētājiem, kuriem jāskata vispārējie noteikumi katru reizi, kad tiek izveidots savienojums.