KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

.

DATU AIZSARDZĪBA – JŪSU PERSONAS INFORMĀCIJA

Mēs esam uzņēmušies saistības atbildīgi rīkoties ar jūsu personas informāciju un aizsargāt jūsu konfidencialitāti.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu datu pārzinis ir KW Bruun Batic OÜ.

Kādu informāciju mēs no jums ievāksim?
Lai piekļūtu noteiktām mūsu interneta vietnes funkcijām, jums varbūt būs jāizpauž daži savas personas dati. Šīs personas dati var būt: vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, automobiļa reģistrācijas numurs un cita kontaktinformācija. Mēs varbūt ievāksim un apstrādāsim kādu jūsu brīvprātīgi iesniegto personas informāciju, taču darīsim to tikai saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku.

Vienīgais izņēmums ir tad, ja jūs pieteiksieties testa braucienam internetā, jo tādā gadījumā mēs varbūt salīdzināsim citādi anonīmos analītiskos sīkfailus ar jūsu iesniegto personas informāciju testa brauciena pieteikumā un salīdzināsim šo apvienoto informāciju ar mūsu jauno automobiļu klientu datubāzi, lai varētu labāk izprast mūsu jauno automobiļu klientu pārvietošanos internetā. Tas mums ļauj optimizēt piedāvājumu mūsu klientiem internetā. Mēs izmantosim šo apvienoto informāciju tikai šādiem mērķiem, vienmēr glabāsim to droši saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku un neizpaudīsim apvienoto informāciju trešajām pusēm. Plašāka informācija par to atrodama mūsu Sīkfailu politikā.

Kur mēs glabāsim jūsu personas informāciju?
Lūdzam ņemt vērā, ka informācijas pārsūtīšana ar interneta starpniecību nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas informāciju, tomēr nevaram garantēt uz mūsu interneta vietni nosūtītās personas informācijas drošību un jebkāda pārsūtīšana notiek ar jūsu risku. Tomēr, tiklīdz mēs būsim saņēmuši jūsu personas informāciju, tā tiks šifrēta un noglabāta mūsu uzņēmuma drošajā serverī, un mēs darīsim visu saprātīgi iespējamo, lai glabātu to drošībā un nepieļautu neautorizētu piekļuvi tai. Jūsu personas informācija varbūt arī tiks pārsūtīta glabāšanai kādā teritorijā, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, taču mēs vienmēr darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu drošu rīcību ar to saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku

KONFIDENCIALITĀTE – MŪSU APŅEMŠANĀS

Kā mēs rīkosimies ar jūsu personas informāciju?
Mēs izmantosim jūsu personisko informāciju, mērķim, ar kuru jūs mums to esat iesnieguši, bet var būt gadījumi, kad mēs izmantosim jūsu iesniegto personas informāciju mārketinga pētījumiem (tostarp dalībai aptaujās), produktu analīzei un izstrādei, pārdošanas izsekošanai vai lai sazinātos ar jums mārketinga vai reklāmas jautājumos. Mēs varbūt ar jums sazināsimies ar dažādu saziņas līdzekļu palīdzību – tostarp pa tālruni, pastu, e-pastu, SMS vai MMS. Tālruņa sarunas ar Peugeot un mūsu Dīleriem varbūt tiks ierakstītas un monitorētas drošības nolūkos un arī lai uzlabotu personāla apmācību, saskaņā ar mūsu kvalitātes kontroles procedūrām.

Mēs varbūt izpaudīsim jūsu personas informāciju citām organizācijām mūsu starptautiskās uzņēmumu grupas ietvaros Groupe PSA (“Mūsu Grupa”), uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus mums vai Mūsu Grupai, tostarp aģentiem un apakšuzņēmējiem vai mūsu dīleriem. Tie izmantos informāciju tikai tādiem mērķiem un tikai ar tādām kontakta metodēm, kā norādīts iepriekš. Šīs trešās puses var atrasties ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, taču, kā noteikts iepriekš, mēs vienmēr darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu drošu rīcību ar jūsu personas informāciju saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku. Ņemiet vērā, ka, izņemot šajā punktā nosauktās trešās puses, mēs neizpaudīsim jūsu personas informāciju nevienai un nekādai citai trešajai pusei un nekādā gadījumā nepārdosim jūsu personas informāciju.

Ja jūs vairs nevēlaties, lai mēs sazināmies ar jums, kā aprakstīts šajā Konfidencialitātes politikā, varat jebkurā laikā no tā atteikties, sazinoties ar mums šeit norādītajā adresē.

JAUTĀJUMI?

Visi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar šo Konfidencialitātes politiku jāsūta uz: KW Bruun Batic OÜ, Lõõtsa tn. 8A, Tallinn 11415 Harjumaa, Igaunija, vai uz e-pastu:  info@peugeot.ee