Kampaņas noteikumi

16.04.2018

IZLOZE! Laimē nedēļas nogalei jauno Peugeot 5008! Vasara ir gandrīz klāt un noteikti pieaug arī vēlēšanās nedēļas nogalēs doties izbraukumos pa dzimteni! Jaunais ietilpīgais 7-vietīgais pilsētas krosoveris Peugeot 5008 ir ideāls auto ekspedīcijām kā ģimenes, tā draugu kompānijā. Ieraksti komentāros, uz kuru vietu Tu labprāt dotos nedēļas nogalē un piedalies izlozē. Uzvarētāju paziņosim 30.04.

  1. Kampaņas laiks un organizators

1.1 Kampaņa „Laimē nedēļas nogalei Peugeot 5008“, turpmāk saukta – „Kampaņa“ tiek organizēta Latvijas Republikā laika posmā 16.04.2018. – 30.04.2018. (ieskaitot) un to organizē Mediabrands Digital OÜ, turpmāk saukts – „Organizators“.

1.2 Kampaņas norises kārtību nosaka Organizators ar šiem noteikumiem. Visi Organizatora lēmumi kampaņas norises laikā ir galīgi un visiem kampaņas dalībniekiem saistoši. Kampaņā var piedalīties Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, izņemot Organizatora, Peugeot oficiālo izplatītāju un KW Bruun Baltic OÜ darbinieki.

  1. Piedalīšanās kampaņā un balvas

2.1 Piedaloties kampaņā, dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies ar kampaņas noteikumiem un nosacījumiem, kā arī piekrīt tiem.

2.2 Piedaloties kampaņā, dalībnieki piekrīt, ka galvenās balvas laimēšanas gadījumā, Facebook vietnē un Peugeot mājaslapā tiek publicēti attiecīgi attēli.

2.3 Kampaņā var piedalīties visi Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji.

2.4 Lai piedalītos kampaņā, lietotājam jāieraksta komentārs zem attiecīgā Peugeot ieraksta Facebook vietnē.

2.5 No visiem dalībniekiem, kas ir ierakstījuši komentāru, tiek izlozēta balva, kas ir Peugeot 5008 lietošanas tiesības uz nedēļas nogali.

2.6 Balva tiek nodota norunātajā Peugeot pārstāvniecībā.

2.7 Sazināšanās ar balvu uzvarētājiem notiek vēlākais 3 darba dienu laikā pēc balvas izlozes. Ja Organizatoram vai tā pārstāvim neizdodas sazināties ar uzvarētāju un pie tā nav vainīgs Organizators, Organizators neatbild par balvas nenodošanu. Ja uzvarētājs atsakās no balvas, Organizators var izlozēt jaunu uzvarētāju.

2.8 Laimētā balva uzvarētājam netiek izmaksāta naudā vai aizvietota ar cita veida balvām. Lietošanas tiesību datumus nevar mainīt.

2.9 Ar balvas nodošanu saistītās valsts nodevas apmaksā Organizators likumā paredzētajā kārtībā un termiņos.

  1.   Citi noteikumi

3.1. Nepārvaramas varas (force majeure) gadījumā Organizatoram ir tiesības Kampaņu vienpusēji pārtraukt, nekavējoties informējot par to Facebook vai citos veidos.

3.2.  Jebkādas pretenzijas par Kampaņas organizēšanu vai īstenošanu jāsūta Mediabrands Digital uz e-pastu: eva@mbd.ee.

3.3. Visi strīdi, kas skar Kampaņu, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

3.4. Piedaloties kampaņā, dalībnieki piekrīt tam, ka tiek saglabāts viņu vārds, uzvārds un kontaktinformācija, kā arī Kampaņas Organizators vai viņa pilnvarotais pārstāvis to izmanto šīs Kampaņas ietvaros vai nākotnes kampaņu un pasākumu plānošanā, organizēšanā, kā arī lai informētu Kampaņas dalībniekus par šādām kampaņām un pasākumiem, kā arī citiem Organizatora iespējamiem ar reklāmu un mārketingu saistītiem mērķiem.

3.5. Papildu informāciju par Kampaņu var saņemt, rakstot uz e-pastu: eva@mbd.ee.