Laimē Peugeot 5008 uz nedēļas nogali!

 1. Kampaņas laiks un organizators
  • Kampaņa “Laimē Peugeot 5008 uz nedēļas nogali!”, turpmāk – “Kampaņa” tiek organizēta Latvijas Republikā, laika periodā no 27.09.2017. līdz 05.10.2017. (ieskaitot) un to organizē Mediabrands Digital OÜ, turpmāk – “Organizators”.
  • Kampaņas norises kārtību nosaka Organizators ar šiem noteikumiem. Visi Organizatora lēmumi par Kampaņas īstenošanu ir galīgi un visiem Kampaņas dalībniekiem saistoši. Kampaņā drīkst piedalīties Latvijā pastāvīgi dzīvojošas personas, izņemot Organizatora, Peugeot oficiālo izplatītāju un KW Bruun Baltic OÜ

 

 1. Dalība kampaņā un balvas
  • Piedaloties kampaņā, dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies un piekrīt kampaņas noteikumiem un nosacījumiem.
  • Piedaloties kampaņā, dalībnieki sniedz savu piekrišanu, ka galvenās balvas uzvaras gadījumā, sociālajā tīklā Facebook un Peugeot mājaslapā tiek publicēti attēli.
  • Kampaņā drīkst piedalīties visas Latvijā pastāvīgi dzīvojošās personas.
  • Lai piedalītos kampaņā, dalībniekam sociālajā tīklā Facebook jābūt Peugeot lapas fanam.
  • Kampaņas galvenās balvas izlozē papildu balsi saņem tie dalībnieki, kas ir reģistrējušies Peugeot
  • Starp visiem dalībniekiem, kas ir reģistrējušies jaunumiem un ir Peugeot Facebook lapas fani, tiek izlozēta balva, kas ir automašīnas Peugeot 5008 izmantošanas tiesības.
  • Balva tiek nodota nolīgtajā Peugeot pārstāvniecībā.
  • Ar balvas uzvarētāju sazināšanās notiek vēlākais 3 darba dienu laikā pēc izlozes. Ja Organizatoram vai viņa pārstāvim neizdodas sazināties ar uzvarētāju un iemesls nav Organizatora vaina, Organizators neatbild par to, ka uzvarētājs nesaņem balvu. Ja uzvarētājs atsakās no balvas, Organizatoram ir tiesības izlozēt jaunu uzvarētāju.
  • Balva netiek uzvarētājam izsniegta naudas izteiksmē vai aizstāta ar cita veida balvām; balvas izmantošanas datumus nevar mainīt.
  • Ar balvu izsniegšanu saistītos valsts nodokļus Organizators apmaksā likumā paredzētajā kārtībā un termiņos.
  • Kampaņas uzvarētāja vārds un uzvārds tiek publicēts 05.10.2017.

 

 1. Pārējie noteikumi
  • Nepārvaramas varas (force majeure) gadījumā Organizatoram ir tiesības Kampaņu vienpusēji pārtraukt, nekavējoties par to informējot ar Facebook starpniecību vai citos veidos.
  • Visas pretenzijas par Kampaņas organizāciju vai īstenošanu jāsūta Mediabrands Digital uz e-pastu: eva@mbd.ee
  • Visi ar Kampaņu saistītie strīdi tiek risināti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu.
  • Piedaloties kampaņā, dalībnieki piekrīt, ka Kampaņas Organizators vai viņa pilnvarotais pārstāvis saglabā viņu vārdus, uzvārdus un kontaktinformāciju, un izmanto šīs Kampaņas laikā, kā arī nākamo kampaņu un pasākumu plānošanā, organizēšanā, kā arī lai Kampaņas dalībniekus informētu par šādām kampaņām un pasākumiem, kā arī citiem ar Organizatora reklāmu un mārketingu saistītiem iespējamiem mērķiem.
  • Papildu informāciju par Kampaņu var saņemt, rakstot uz e-pastu: eva@mbd.ee