SITUĀCIJAS STĀVOKLIS (COVID-19) LASĪT VAIRĀK

Drošība

Peugeot Traveller modelis ir aprīkots ar daudzām jaunākās paaudzes braukšanas palīgsistēmām, kas pieejamas standarta aprīkojumā, kā izvēles iespēja vai nav pieejamas atkarībā no modeļa, lai braukšana būtu drošāka un komfortablāka.

NOVIETOŠANA STĀVVIETĀ AR VIDEO 1 PALĪDZĪBU

/image/68/5/peugeot_traveller_layout4-2.45685.jpg

Atpakaļskata kamera tiek aktivizēta automātiski, kad automašīnai tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums. Tā nodrošina skatu no augšas 180° leņķī uz Jūsu minivena aizmuguri un tā apkārtni. Atpakaļskats ietver vadlīnijas, kas griežas līdz ar stūri. Ja automašīnas aizmugurē ir kādi šķēršļi, sistēma automātiski veic tālummaiņu, palielinot attēlu, ar papildu skatpunktiem, kas pieejami pēc pieprasījuma.

CEĻA ZĪMJU UN ĀTRUMA IEROBEŽOJUMA IETEIKUMU SISTĒMA

i

Atpakaļskata kamera tiek aktivizēta automātiski, kad automašīnai tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums. Tā nodrošina skatu no augšas 180° leņķī uz Jūsu minivena aizmuguri un tā apkārtni. Atpakaļskats ietver vadlīnijas, kas griežas līdz ar stūri. Ja automašīnas aizmugurē ir kādi šķēršļi, sistēma automātiski veic tālummaiņu, palielinot attēlu, ar papildu skatpunktiem, kas pieejami pēc pieprasījuma.

CEĻA ZĪMJU NOLASĪŠANAS UN ĀTRUMA IEROBEŽOJUMA

i

Daudzfunkcionālā kamera atpazīst ātruma ierobežojuma zīmes un brīdina vadītāju par šo ierobežojumu mēraparātu panelī un/vai “head-up” displejā acu augstumā. Tad Jūs varat ievadīt šo ātrumu savā ātruma ierobežotāja vai kruīza kontroles sistēmā, ja tās ir aktivizētas.

ACTIVE SAFETY BRAKE

i

“Active Safety Brake” (aktīvā drošības bremzēšanas sistēma) ir automātiska jaunākās paaudzes ārkārtas bremzēšanas sistēma, kas iedarbojas, ja konstatē nenovēršamu sadursmi. Kamera un radars var konstatēt jebkuru kustīgu vai stāvošu šķērsli. Tādā gadījumā, ja vadītājs neveic bremzēšanu, neveic to pietiekami vai vispār, sistēma iedarbina bremzēšanas sistēmu vadītāja vietā. Tas ļauj Jums izvairīties no jebkura trieciena, ja ātrums ir mazāks par 30 km/h, vai samazina sadursmes sekas neatkarīgi no automašīnas ātruma.

BRĪDINĀJUMA SISTĒMA PAR IZBRAUKŠANU NO JOSLAS

/image/68/9/peugeot_traveller_layout4-6.45689.jpg

Šī funkcija konstatē, ja automašīna nejauši šķērso balto un pārtraukto līniju un ja virzienrādītājs nav aktivizēts. Skaņas un vizuāls brīdinājums ir īpaši noderīgs miegainības vai īslaicīga vadītāja uzmanības zuduma gadījumā.

AKLĀS ZONAS UZRAUDZĪBA

Izmantojot 4 sensorus Jūsu minivena priekšējā un aizmugures daļā, aklās zonas uzraudzības sistēma brīdina vadītāju visā brauciena laikā par transportlīdzekļa klātbūtni aklajā zonā gan labajā, gan kreisajā automašīnas pusē. Lai brīdinātu vadītāju, vienā no ārējiem spoguļiem un infopanelī parādās gaismas signāls.

DROŠĪBAS SPILVENI

/image/79/8/peugeot_traveller_galerie-22-2.45798.jpg

PEUGEOT Traveller modelis var būt aprīkots ar sešiem drošības spilveniem, ieskaitot divus priekšējos drošības spilvenus, divus sānu drošības spilvenus un divus drošības aizkarus otrajā un trešajā rindā, lai pasargātu aizmugures pasažieru galvas.