SITUĀCIJAS STĀVOKLIS (COVID-19) LASĪT VAIRĀK
EXPERT COMBI

Lai auto vadīšana būtu ērtāka un drošāka, PEUGEOT Expert Combi modelim ir daudz jaunākās paaudzes autovadīšanas palīgsistēmu.

ZĪMJU NOLASĪŠANA UN ĀTRUMA IEROBEŽOJUMU IETEIKŠANA

Daudzfunkcionālā kamera atpazīst ātruma ierobežojuma zīmes un jūs informē par šo ierobežojumu mēraparātu panelī un/vai ekrānā acu augstumā. Nolasītais ātrums jums tiek piedāvāts kā jūsu kruīza kontroles vai ātruma ierobežotāja iestatītā vērtība, ja šīs sistēmas ir aktivizētas.

VISIOPARK 1

Atpakaļskata kamera tiek aktivizēta automātiski, pārslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu. Tā piedāvā skatu no augšas 180° leņķī uz zonu furgona aizmugurē un tā apkārtnē. Atpakaļskats ietver vadlīnijas, kas pagriežas kopā ar stūri. Ja automašīnas aizmugurē tiek konstatēti šķēršļi, sistēma pati izveido skata tuvinājumu, kas pēc pieprasījuma papildināts ar citiem skatpunktiem.

ACTIVE CITY BRAKE

Active Safety Brake ir automātiskā avārijas bremzēšanas sistēma nenovēršamas sadursmes konstatēšanas gadījumā. Kamera un radars konstatē kustīgus vai fiksētus šķēršļus. Tādā gadījumā, ja nav bremzēšanas vai bremzēšana ir nepietiekama, sistēma iedarbina bremzēšanu vadītāja vietā. Tā palīdz izvairīties no sadursmes, ja braucat ar ātrumu, kas ir mazāks par 30 km/h, un samazināt trieciena sekas, samazinot trieciena ātrumu.

TĀLO GAISMU AUTOMĀTISKĀ PĀRSLĒGŠANA

Sistēma ir aktīva naktī. Tā automātiski pārslēdz tālās gaismas uz tuvajām gaismām un otrādi atkarībā no kameras konstatētajiem citiem transportlīdzekļiem.