SKIP TO CONTENT

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

1. IZDEVĒŠANA UN IZMITINĀŠANA

Vietni www.peugeot.lv publicē AUTOMOBILES PEUGEOT, sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar kapitālu 172 711 770 eiro, kuras galvenais birojs atrodas: 2-10 boulevard de l'Europe, 78300 Poissy (Francija), reģistrēta Tirdzniecības un tirdzniecības reģistrā. un Versaļas uzņēmumiem ar numuru B 552 144 503. Identifikācijas numurs: FR 23552144503 – APE 7010Z SIRET numurs: 552 144 50301271 Tālrunis: 01 55 94 81 00

 

Tālr.: 01.55.94.81.00

 

 

Atbild par publicēšanu:

 

- Publikāciju direktors:

 

- Atbildīgs par rakstīšanu:

 

 

Saimnieks:

Stellantis Auto SAS

2. DEFINĪCIJAS

Juridiskie paziņojumi: attiecas uz šo dokumentu.

 

Vietne: norāda vietni, kas pieejama šajā adresē

 

Elementi: apzīmē elementus, jo īpaši informāciju, ko AUTOMOBILES PEUGEOT nodrošina Lietotājiem un kas ir pieejami Vietnē.

 

Lietotājs: attiecas uz jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas izmanto vietni.

3. MĒRĶIS

Šis dokuments veido Vietnes juridiskos paziņojumus. Šī dokumenta mērķis ir definēt noteikumus un nosacījumus, kā Lietotājs var iepazīties ar Elementiem. Ir norādīts, ka Elementu apskate ir atkarīga no šo juridisko paziņojumu ievērošanas, kā paredzēts nākamajā pantā.

4. PIEŅEMŠANA UN MODIFIKĀCIJA

4.1. Pieņemšana

AUTOMOBILI PEUGEOT nodrošina Elementus, uz kuriem Lietotājs apņemas ievērot šos juridiskos paziņojumus. AUTOMOBILI PEUGEOT iesaka Lietotājam regulāri iepazīties ar jaunāko Juridisko paziņojumu versiju.

 

Jebkurā gadījumā tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir pieņēmis Juridiskos paziņojumus, vienkārši iepazīstoties ar Elementiem. Jebkāda iepazīšanās ar Elementiem nozīmē juridisko paziņojumu pieņemšanu to jaunākajā versijā.

4.2. Rediģēt

AUTOMOBILI PEUGEOT var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šos juridiskos paziņojumus un visus Vietnē sniegtos elementus. AUTOMOBILI PEUGEOT iesaka Lietotājam regulāri iepazīties ar jaunāko Juridisko paziņojumu versiju.

 

Tiek uzskatīts, ka Lietotājs piekrīt šai jaunākajai versijai katru reizi, kad Elementi tiek atkārtoti apskatīti.

5. PERSONAS DATI

Iepazīšanās ar Vietni ir iespējama, Lietotājam neatklājot savu identitāti vai jebkādu citu personisku informāciju, kas attiecas uz viņu.

 

Jūsu personas datu aizsardzība ir mūsu prioritāte. Mēs aicinām jūs izlasīt mūsu paziņojumu par konfidencialitāti 23. pantā.

6. SĪKĀKUMI

Vietnē ir iekļauta sīkdatņu sistēma. Tādēļ Lietotājs tiek informēts, ka viņa vietnes apmeklējumu laikā viņa interneta pārlūkprogrammā var tikt automātiski instalētas sīkdatnes.

 

Sīkfaili ir faili, kas tiek nosūtīti uz lietotāju cietajiem diskiem, lai atvieglotu viņu navigāciju vietnē un izveidotu apmeklētāju statistiku.

 

Šīs sīkdatnes nesatur nekādu personisku informāciju.

 

Lietotājs var deaktivizēt sīkdatņu sūtīšanu, mainot sava interneta pārlūkprogrammas iestatījumus.

 

Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu sīkfailu pārvaldības politiku, lūdzu, izlasiet mūsu sīkfailu pārvaldības politiku, sadaļu "Sīkfailu pārvaldības politika".

7. STRĪDS – PATĒRĒTĀJU STARPNIECĪBA

Ar CECMC (Patērētāju starpniecības novērtēšanas un kontroles komisijas) 2017. gada 30. jūnija lēmumu starpniecības CMFM vienība ir iekļauta patērētāju starpnieku sarakstā.

Starpniecība CMFM iejauksies, lai draudzīgi risinātu strīdus starp klientu un PEUGEOT Automobiles zīmolu.

 

Ja starp pusēm rodas strīds, tās centīsies to atrisināt draudzīgā ceļā. Ja nav panākta izlīguma vienošanās, klients patērētājs tiek informēts saskaņā ar Patērētāju kodeksa L.211-3 pantu tikai pirms lietas nodošanas kompetentajām tiesām un pēc rakstiskas sūdzības iesniegšanas Automobiles PEUGEOT klientu attiecību nodaļai. adrese ir norādīta cilnē “Sazinieties ar mums”, viņam ir iespēja bez maksas sazināties ar mediatoru, kas reģistrēts Patērētāju starpniecības novērtēšanas un kontroles komisijas izveidotajā mediatoru sarakstā saskaņā ar pantu L.615-1. punktā, šādi:

 

• izmantojot veidlapu, kas pieejama vietnē mediationcmfm.fr

• pa pastu uz šādu adresi: Médiation Cmfm, 19 avenue d’Italie - 75013 PARIS

 

Klients patērētājs var brīvi pieņemt vai atteikties no mediācijas izmantošanas, un mediācijas izmantošanas gadījumā katra puse var brīvi pieņemt vai noraidīt starpnieka piedāvāto risinājumu.

 

Ja nav panākta mierizlīguma, mediācijas izmantošana vai pušu akcepts starpnieka piedāvātajam risinājumam, strīds starp patērētāju patērētāju tiks nodots tiesā saskaņā ar vispārējo tiesību normām.

 

Strīda gadījumā starp PEUGEOT Automobile Brand un komerciālo klientu, kas netiek atrisināts draudzīgā ceļā, vēršanās pie mediatora nebūs iespējama, un jurisdikcija būs tikai tām tiesām, no kurām ir atkarīgs viņu galvenais birojs. Šī jaunā procedūra izriet no 2016. gada 1. janvāra Eiropas direktīvas par patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanu transponēšanas rezultātā, kas paredz, ka profesionālim ir jāpiedāvā saviem patērētāja klientiem bezmaksas mediācijas procedūra, kas pieejama pa pastu vai tiešsaistē internetā.

 

  Lai iegūtu plašāku informāciju, mēs aicinām jūs apmeklēt Médiation CMFM vietni, kas pieejama, noklikšķinot uz šīs saites: www.mediationcmfm.fr.

8. PIEKĻUVE ELEMENTIEM

Vietnes elementi ir pieejami, izmantojot internetu.

 

Visas izmaksas, kas saistītas ar piekļuvi Elementiem, neatkarīgi no tā, vai tās ir aparatūras, programmatūras vai interneta piekļuves izmaksas, sedz Lietotājs. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par sava datortehnikas pareizu darbību, kā arī par piekļuvi internetam.

Lietotājs apliecina, ka piekrīt interneta īpašībām un ierobežojumiem un apliecina, ka viņam ir zināšanas par interneta tīkla būtību un jo īpaši tā tehnisko darbību, atbildes laikiem konsultācijām, vaicājumiem vai informācijas pārsūtīšanai, pārtraukumu riskiem un vispārīgākā nozīmē riskiem. raksturīgi jebkuram savienojumam un pārraidei internetā. AUTOMOBILES PEUGEOT izmanto visus tā rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu kvalitatīvu piekļuvi Elementiem, norādot, ka AUTOMOBILES PEUGEOT nav saistošs rezultāts, lai to sasniegtu.

9. LIETOTĀJA IZMANTOŠANA VIETNI

Lietotājs apņemas ievērot šos Juridiskos paziņojumus un garantē AUTOMOBILES PEUGEOT pret jebkādu nelikumīgu, neatbilstošu un/vai neatļautu Elementu izmantošanu.

Elementu personiska izmantošana izslēdz izmantošanu jebkādiem citiem mērķiem. Lietotājam jo īpaši ir aizliegts komerciāli vai peļņas gūšanas nolūkā izmantot visus Elementus vai to daļu.

 

Lietotājs apņemas izmantot Vietni saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem noteikumiem un jo īpaši neizmantot to, lai parādītu, lejupielādētu, nosūtītu vai pārsūtītu jebkādu saturu:

 
  • vardarbīga rakstura vai var graut cilvēka cieņu un cieņu, vīriešu un sieviešu līdztiesību, bērnu un pusaudžu aizsardzību, jo īpaši veidojot, pārvadājot un izplatot vardarbīgu vai pornogrāfisku rakstura ziņojumus vai var apdraudēt kaitēt cilvēka cieņai;
  • kas veicina noziegumu un noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;
  • kas mudina lietot aizliegtās vielas;
  • kas izraisa vai var izraisīt diskrimināciju, naidu, vardarbību rases, etniskās piederības vai nācijas dēļ;
  • kas ir nelikumīgs, kaitīgs, draudošs, aizskarošs, ir uzmākšanās, apmelojošs, aizskarošs, vulgārs, neķītrs, apdraud citu personu privātumu vai var aizskart noteiktu cilvēku jūtas;
  • kurš maldina citus Lietotājus, uzurpējot citu personu vārdu vai uzņēmuma nosaukumu;
  • kas pārkāpj trešo pušu tiesības, piemēram, bez šī saraksta izsmeļošām tiesībām uz jebkuru ražošanas noslēpumu, profesionālu noslēpumu, konfidenciālu informāciju, preču zīmi, patentu un vispār jebkuras rūpnieciskā vai intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkuras citas tiesības, kas saistītas ar aizsargātu informāciju vai saturu;
  • tostarp, bet ne tikai, datorvīrusi vai jebkurš cits kods vai programmas, kas paredzētas jebkuras programmatūras, datora vai telekomunikāciju rīka funkcionalitātes pārtraukšanai, iznīcināšanai vai ierobežošanai.
 
 

Lietotājs apņemas:

 

regulāri lasīt Juridiskos paziņojumus un ievērot tos,

nevāc un neuzglabā personas datus, kas attiecas uz citiem lietotājiem,

nekādā veidā neuzmākties vienam vai vairākiem citiem Lietotājiem,

netraucēt vai netraucēt Vietnes darbību.

10. PIEKĻUVES IEROBEŽOJUMI

Gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj šos juridiskos paziņojumus, piekļuve Vietnei tiks automātiski bloķēta, neierobežojot nekādu juridisku darbību, ko varētu ierosināt AUTOMOBILES PEUGEOT, un jebkādus zaudējumus, ko varētu pieprasīt no “Lietotāja.

11. HIPERTEKSTA SAITES

Visas vietnes, kurām ir saite ar vietni (hiperteksta saite, kas vērsta uz šo vietni vai izveidota no tās, piemēram, Mister Auto), nav AUTOMOBILES PEUGEOT kontrolē.

AUTOMOBILES PEUGEOT tādēļ neuzņemas nekādu atbildību par šo vietņu pieejamību, to saturu, reklāmu, produktiem vai pakalpojumiem, kas pieejami šajās vietnēs vai no tām.


Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par to izmantošanu.

12. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Vietnes lietotājs ir informēts, ka Elementi:

a) ir aizsargāti ar autortiesību tiesību aktiem: tas jo īpaši var attiekties uz fotogrāfijām, rakstiem, zīmējumiem, animētām sekvencēm utt.

b) un/vai tos aizsargā tiesību akti par dizainparaugiem un modeļiem: tie jo īpaši ir Vietnē redzamie transportlīdzekļu modeļi;

c) ir aizsargāti ar tiesību aktiem par preču zīmēm: tie jo īpaši ir “PEUGEOT” zīmols, “pilnīgi stilizēts lauvas” zīmols (attēlo AUTOMOBILES PEUGEOT logotipu) un transportlīdzekļu modeļu zīmoli, kas parādās vietnē.

 

Šādi aizsargātie elementi ir AUTOMOBILES PEUGEOT vai trešo pušu īpašums, kas ir pilnvarojušas AUTOMOBILES PEUGEOT tos izmantot.

 

Līdz ar to jebkura Elementa daļēja vai pilnīga reproducēšana, izmantošana, attēlošana, pielāgošana, modificēšana, iekļaušana, tulkošana, mārketings, izmantojot jebkādu procesu un jebkāda veida datu nesēju (papīra, digitālā utt.), ir aizliegta bez iepriekšēja pieprasījuma. AUTOMOBILES PEUGEOT rakstiska atļauja, izņemot Intelektuālā īpašuma kodeksa L 122.5. pantā minētos izņēmumus, ar sodu par autortiesību un/vai dizainparaugu un modeļu un/vai preču zīmju viltošanas pārkāpumu, par ko paredzēts kriminālsods un civilsods. saskaņā ar šajā jomā piemērojamajiem tiesību aktiem.

13. GARANTIJAS

Lietotājs apņemas garantēt AUTOMOBILES PEUGEOT pret jebkuru darbību, ko pret to var veikt vai pret to iesniegusi trešā persona, ja Lietotājs izmanto Vietni apstākļos, kas nebūtu saskaņā ar šiem tiesību aktiem. Paziņojumi. Šī garantija sedz jebkuru summu, kas AUTOMOBILES PEUGEOT būtu jāmaksā jebkāda iemesla dēļ, ieskaitot advokāta honorārus un atzītās vai piespriestās tiesas izmaksas.

 

Vietnes izmantošana netiek saistīta ar garantijām. AUTOMOBILI PEUGEOT nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas par to, ka Lietotājs izmantos Vietni un jo īpaši par Vietnes un Elementu pieejamību, savlaicīgumu, pašreizējo, uzticamo un noderīgo raksturu.

Tāpat AUTOMOBILES PEUGEOT negarantē, ka Elementi atbilst Lietotāja cerībām.

14. LIETOTĀJA ATBILDĪBA

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Vietnes un Elementu izmantošanu. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas AUTOMOBILES PEUGEOT var rasties, izmantojot Vietni un Elementus, kas neatbilst spēkā esošajiem likumiem un/vai noteikumiem un/vai noteikumiem.

15. PEUGEOT AUTOMOBILES ATBILDĪBA

AUTOMOBILES PEUGEOT nevar tikt saukts pie atbildības jebkāda iemesla dēļ un bez šī saraksta izsmeļošām izmaiņām Vietnes un/vai piekļuves Elementiem gadījumā, apturēšanas vai pārtraukšanas gadījumā.

 

AUTOMOBILES PEUGEOT nekādā gadījumā nevar būt atbildīgs par datu pārraides uzticamību, piekļuves laikiem vai jebkādiem piekļuves ierobežojumiem internetam vai tam pievienotajiem tīkliem. AUTOMOBILES PEUGEOT nevar saukt pie atbildības Elementu piekļuves tīklu pārtraukšanas, Elementu pilnīgas vai daļējas nepieejamības gadījumā, jo īpaši telekomunikāciju operatora dēļ, pārraides kļūdas vai ar pārraides drošību saistītu problēmu gadījumā, Lietotāja uztveršanas iekārtas vai telefona līnijas atteices gadījumā.

 

AUTOMOBILI PEUGEOT tehniskās apkopes dēļ var nākties pārtraukt piekļuvi Elementiem. Par šo pārtraukumu tiks paziņots ar brīdinājumu, kas parādās Vietnes sākumlapā, vai jebkādā citā veidā. Šis pārtraukums nekādā veidā neuzņemas AUTOMOBILES PEUGEOT atbildību un nedod jums tiesības uz kompensāciju.

AUTOMOBILES PEUGEOT nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības par tiešu vai netiešu kaitējumu, piemēram, jo ​​īpaši par materiāliem, komerciāliem, morāliem un finansiāliem zaudējumiem, tostarp jebkādu peļņas zudumu, datu vai programmu zudumu, kuru cēlonis ir izcelsme. vai pamatojoties uz Vietnes un/vai Elementu izmantošanu.

 

Gadījumā, ja Peugeot tirdzniecības vieta nosūta komerciālu piedāvājumu uz interneta lietotāja personīgo telpu, šī tirdzniecības vieta ir pilnībā atbildīga par šo piedāvājumu, Automobiles Peugeot nekādā gadījumā nevar būt atbildīgs šajā sakarā.

16. INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTIEM UN PAKALPOJUMIEM

Vietnes lapās redzamie elementi ir balstīti uz tehniskajiem parametriem, kas ir aktuāli dažādu vietnes lapu ievietošanas vai atjaunināšanas laikā.

 

Šajā vietnē piedāvātie produkti ir tie, kas tiek izplatīti kontinentālajā Francijā (izņemot Korsiku). Tie var atšķirties dažādās valstīs vai nebūt pieejami visās pasaules valstīs.

 

Jebkurā gadījumā šajā Vietnē ietvertie elementi ir vispārīga informācija un tiem nav līgumiskas vērtības.

 

Turklāt visas norādītās cenas ir maksimālās ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.

17. PAROLES PĀRVALDĪBA

AUTOMOBILI PEUGEOT nodrošina Lietotājam Vietnē dažādas vietas, kas ļauj tiem piekļūt priviliģētiem pakalpojumiem. Lai piekļūtu šīm vietām, Lietotājam jāievada savs lietotājvārds un parole. Šī parole ir stingri personiska, un Lietotājam ir jānodrošina tās konfidencialitāte. Tādējādi Lietotājs ir atbildīgs par jebkādu šīs paroles izmantošanu, un AUTOMOBILES PEUGEOT nekādā gadījumā nevar būt atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šo vietu un/vai šīs paroles izmantošanas dēļ. Lietotājam ir jāinformē AUTOMOBILES PEUGEOT par jebkuru savas paroles vai vietas krāpniecisku izmantošanu un jāatsakās pēc katras vietnes apmeklējuma.

18. ATJAUNINĀJUMS

Peugeot patur tiesības bez brīdinājuma grozīt un atjaunināt šos Vispārīgos nosacījumus un visus vietnē piedāvātos elementus, produktus vai pakalpojumus.

 

Visas šīs izmaiņas ir saistošas ​​interneta lietotājiem, kuriem ir jāiepazīstas ar šiem Vispārīgajiem nosacījumiem katru reizi, kad tie izveido savienojumu.

 

19. INFORMĀCIJA PAR FINANSĒJUMU

Visiem vietnē www.peugeot.lv sniegtajiem finansēšanas piedāvājumiem ir jāpieņem CREDIPAR, sabiedrība ar ierobežotu atbildību saskaņā ar Francijas tiesību aktiem ar kapitālu 138 517 008 eiro, 12 avenue André Malraux, 92300 LEVALLOIS PERRET, RCS Nanterre 317 425 988.

 

Uz piedāvājumiem un mērogiem var attiekties nosacījumi un tie visos gadījumos ir atkarīgi no CREDIPAR faila apstiprināšanas, vietnē redzamie elementi nav līgumiski, un jūsu reģistrācija tajā nav uzskatāma par finansējuma piedāvājumu.

 

Tikai tad, ja jūs ar savu parakstu piekritīsit iepriekšējam finansējuma piedāvājumam un PEUGEOT tīkla dalībniekam, ar kuru jūs sazināties, pieprasītos apliecinošos dokumentus par jūsu identitāti un jūsu finansiālo stāvokli, CREDIPAR varēs apstiprināt vai nav jūsu pieprasījums.

 

CREDIPAR nekādā gadījumā neuzņemas atbildību, ja tiek mainīti piedāvājumi, kas izteikti vietnē www.peugeot.lv

19. INFORMĀCIJA PAR FINANSĒJUMU

Visiem vietnē www.peugeot.lv iesniegtajiem finansēšanas piedāvājumiem ir jāpieņem CREDIPAR, sabiedrība ar ierobežotu atbildību saskaņā ar Francijas tiesību aktiem ar kapitālu 138 517 008 eiro, 9 rue Henri Barbusse 92230 GENNEVILLIERS, RCS Nanterre 317 425 981.

 

Uz piedāvājumiem un mērogiem var attiekties nosacījumi un tie visos gadījumos ir atkarīgi no CREDIPAR faila apstiprināšanas, vietnē redzamie elementi nav līgumiski, un jūsu reģistrācija tajā nav uzskatāma par finansējuma piedāvājumu.

 

Tikai tad, ja jūs ar savu parakstu piekritīsit iepriekšējam finansējuma piedāvājumam un PEUGEOT tīkla dalībniekam, ar kuru jūs sazināties, pieprasītos apliecinošos dokumentus par jūsu identitāti un jūsu finansiālo stāvokli, CREDIPAR varēs apstiprināt vai nav jūsu pieprasījums.

 

CREDIPAR nekādā gadījumā neuzņemas atbildību, ja tiek mainīti piedāvājumi, kas izteikti vietnē www.peugeot.lv

20. DAŽĀDI

Ja kāda no klauzulām tiek atzīta par spēkā neesošu, tā tiks uzskatīta par nerakstītu un neizraisīs pārējo klauzulu spēkā neesamību. Ja AUTOMOBILES PEUGEOT neizmanto kādas no tiesībām, kas izriet no šī lietotāja paziņojuma, tas nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām.

21. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Vietne un šie juridiskie paziņojumi ir pakļauti Francijas tiesību aktiem.

Jebkurš strīds, kas rodas saistībā ar šo juridisko paziņojumu interpretāciju un/vai izpildi, ir jāmēģina panākt izlīguma ceļā.

Ja izlīgums netiks panākts, strīds tiks nodots kompetentajām Parīzes tiesām.

22. PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

Lai iegūtu papildinformāciju par Peugeot, jūsu tiesībām un to, kā mēs ievācam un apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, izlasiet mūsu privātuma politiku.