SKIP TO CONTENT
DIZAINS ILGTSPĒJAI

Peugeot automobiļu ilgtspējība un tīras tehnoloģijas

ATTĪSTĪBA IZTURĪGA

DIZAINS

 

INOVATĪVAS UN TĪRAS TEHNOLOĢIJAS

No transportlīdzekļu izstrādes fāzes līdz pat to darbmūža beigām Peugeot komandas cīnās par to, lai ierobežotu to ietekmi uz vidi. Papildus vides standartu ievērošanai Peugeot mērķis ir ieņemt vadošo lomu ilgtspējīgas mobilitātes jomā un līdz ar to velta ievērojamus līdzekļus tam, lai samazinātu savu automašīnu ekoloģisko "pēdas nospiedumu".

 

TEHNOLOĢIJAS PATĒRIŅA UN IZMEŠU SAMAZINĀŠANAI

Peugeot optimizē benzīna un dīzeļdegvielas termiskos spēka piedziņas blokus (ieskaitot Stop & Start mehānismu ieviešanu).
Hybrid tehnoloģija ļauj saistīt HDi dīzeļdzinējus un elektrisko dzinējspēku.
Peugeot e-208 un pilnīgi jaunais Peugeot e-2008 ir 100 % elektriski - atbildīgas pilsētu mobilitātes labad.

 

"ZAĻIE" MATERIĀLI

PSA grupas mērķis ir līderība šajā jomā - vidēji 30 % "zaļo" materiālu katrā transportlīdzeklī (atkārtoti pārstrādāti metāli, "zaļie" polimēru materiāli u.c.). Pats par sevi saprotams, ka šos jaunos materiālus izvēlas atbilstoši kvalitātes un drošības noteikumiem. PSA grupa īpašu uzmanību velta "zaļo" polimēru materiālu lietošanai. Tās ir atkārtoti pārstrādātas plastmasas, dabīgas šķiedras vai bioloģiskas izcelsmes materiāli (polimēri, kas iegūti no atjaunojamiem resursiem). To izmantošana ļauj mums samazināt fosilas izcelsmes plastmasu lietošanu, diversificējot plastmasas atkārtotas pārstrādes kanālu darbību.

 

DIZAINS, KAS RESPEKTĒ VIDI

DIZAINS ILGTSPĒJAI


Attiecībā pret savu produktu attīstību Peugeot atkārtotas pārstrādes stratēģija balstās uz diviem svarīgākajiem aspektiem:

 • Dizains ilgtspējai.
 • Materiālu aprites ciklu izstrāde un ieviešana automašīnu ražošanā. 

 

VIENOTA ATBILDĪBA PAR PRODUKTU:

 

Izstrāde:

 • Dzīves ciklu novērtējumi
 • Ilgtspējīgi orientētu materiālu izvēle

 

Ražošana:

 • Otrreizējo izejvielu (reciklātu) izmantošana

 

Ekspluatācija:

 • Utilizācija, ko veic tirdzniecības uzņēmumi (atkritumu vadība)
 • Rezerves daļas

 

Reģenerācija:

 • Transportlīdzekļa reģenerācija
 • Piesārņojuma mazināšana un iepriekšēja apstrāde
 • ES ELV direktīva

 

Lai garantētu, ka visi Peugeot izstrādājumi atbilst mūsu atkārtotas pārstrādes mērķiem, visām Peugeot izstrādes grupām jāievēro "Atkārtotas pārstrādes iespējas / Reģenerēšanas iespējas" vadlīnijas. Šis process arī palīdz inženieriem novērtēt, cik vienkārši varēs pārstrādāt transportlīdzekļa detaļas, sastāvdaļas u.c. tā darbmūža beigās.

DIZAINS, KAS RESPEKTĒ VIDI:

 
 • Ilgtspējīgi orientētu materiālu izvēle
 •  Piesārņojuma mazināšana
 • Iepriekšēja apstrāde

 

Peugeot tagad jau kādu laiku izmanto atkārtoti pārstrādātus materiālus, ko dēvē arī par "reciklētiem produktiem", un to izmantošana ir pastāvīgi palielinājusies. PSA grupa turpina ievērot savu apņemšanos ražot automašīnas, kas par 30 % sastāv no atkārtoti pārstrādātiem vai bioloģiskas izcelsmes materiāliem. No tehniskā viedokļa lielākie centieni tika īstenoti atkārtoti pārstrādāto materiālu daudzuma palielināšanas ziņā.

 

Reciklētajiem produktiem jāapmierina tās pašas tehniskās prasības kā primārajām izejvielām. Atkārtoti pārstrādātajiem materiāliem dod priekšroku, ja tie nepalielina detaļas cenu. Kvalitāte nekad netiek zaudēta. Mūsu atkārtotas pārstrādes komanda cītīgi strādā, lai saglabātu lielisku izskatu un sajūtas, mehānisko un termisko izturību un apmierinātu veiktspējas standartus.

 

Katrā ziņā mūsu atkārtoti pārstrādātajiem materiāliem ir tik augsti kvalitātes standarti, ka tagad tos var tikpat labi izmantot gan Peugeot automašīnu redzamajām, gan neredzamajām detaļām.

 

RAŽOŠANA

ISO 14001 SERTIFICĒŠANA

Šodien visas mūsu rūpnīcas ir ieguvušas ISO 14001 sertifikātu. Šis standarts (kas tika radīts 1996. gadā), pieprasa, lai rūpnīcas ieviestu līdzekļus uzraudzībai, kontrolei un mērīšanai, kas nosaka, kāda ir ražošanas procesu ietekme uz vidi. Sertifikāta piemērošana liek visam personālam uzņemties saistības pastāvīgi uzlabot ražošanas pieeju, attiecīgi mācoties aizsargāt vidi.

 

PEUGEOT DĪLERU TĪKLA SARAŽOTO ATKRITUMU VADĪBA

Peugeot tīkls ir uzņēmies saistības izpildīt trīs galvenos kritērijus vides vadības jomā:

 

 • Mūsu autodarbnīcu tīkla veiktās apkopes un remonta rezultātā radušos transportlīdzekļu atkritumu šķirošana un savākšana, ko veic apstiprinātas organizācijas,
 • Tīkla atbilstība nacionālajām un Eiropas normām,
 • Pilnīga transportlīdzekļu atkritumu izsekojamība līdz to pārstrādei,
 • Apkopes un remonta rezultātā radušos atkritumu šķirošana un vākšana tiek organizēta saskaņā ar zīmola nolietoto izstrādājumu (PHU) vadības metodēm.

 

STANDARTA MAIŅA: AUGSTĀKĀS KVALITĀTES RISINĀJUMS

 

Jums jānomaina kāda sava Peugeot automobiļa detaļa? Ja tā ir, Jūs varat palīdzēt samazināt tās ietekmi uz vidi, izvēloties Standarta maiņas detaļu. Tādas detaļas tika atjaunotas ārkārtīgi striktā renovācijas procesā, kurā izmantotas no Peugeot automašīnām savāktas lietotas detaļas. Šīm detaļām ir ražotāja garantija, kas ir identiska garantijai, ko dod jaunām detaļām.

 

EKONOMISKS UN EKOLOĢISKS RISINĀJUMS

 

Pagariniet sava Peugeot ilgmūžību un nodrošiniet, lai tas paliktu perfektā darba kārtībā par ierobežotām izmaksām, kas ir lieliski pielāgotas Jūsu automobiļa vecumam. Vēl jo vairāk, Jūs palīdzēsit mums īstenot mūsu apņemšanos aizsargāt vidi, atkārtoti pārstrādāt atkritumus un ierobežot to daudzumu.

 

NOLIETOTU IZSTRĀDĀJUMU VIDES VADĪBA

NOLIETOTU AUTOMAŠĪNU PĀRSTRĀDE

Pirms vairākiem gadiem Peugeot uzsāka sadarboties ar autorizētām izjaukšanas kompānijām, lai savāktu un apstrādātu visas autozīmola nolietotas automašīnas (ELV) labākajos vides apstākļos, sasniezot 95 % reģenerācijas proporciju, ar vismaz 85 % detaļu atkārtotu izmantošanu un materiālu reciklēšanu.

Jūs varat atrast tuvāko autorizēto ELV centru, nospiežot uz šo saiti: Peugeot partneru meklēšana nolietotu automašīnu nodošanai konkrētā valstī.

 

NOLIETOTU AUTOMAŠĪNU VIDES VADĪBA

Piegāde
Pēdējais īpašnieks nodod savu nolietoto automašīnu kādam no mūsu partneru nolietotu auto savākšanā. Pēc automašīnas pārbaudes mūsu partneris izsniedz nepieciešamo Iznīcināšanas sertifikātu (CoD, Certificate of Destruction).

 

Priekšapstrāde un piesārņojuma mazināšana
Vispirms tiek izņemts akumulators un neitralizēti drošības spilveni. Mūsu partneris tad izlej no nolietotajām automašīnām visu degvielu un citus šķidrumus. Tas iekļauj motoreļļu, transmisijas eļļu, bremžu šķidrumu, šķidro antifrīzu un dzesēšanas šķidrumu no gaisa kondicionēšanas sistēmas.

 

Izjaukšana
Nākamais solis ir sastāvdaļu un sistēmu demontāža, lai pārdotu tās kā lietotas detaļas vai izmantot atkārtotai pārstrādei. Ja tas ir ekonomiski lietderīgi, tādus materiālus kā plastmasa un stikls demontē, lai pārstrādātu.

 

Glabāšanas vieta
Materiālus, kas ir bīstami videi, savāc un tad nosūta specializētās reģenerācijas kompānijās, lai pārstrādātu vai likvidētu.

 

Smalcinātājs
Iepriekš apstrādātos vrakus nogādā smalcināšanā, kur nolietotās automašīnas sadala mazās daļās un sašķiro tās dažādās frakcijās, lai pārstrādātu vai reģenerētu.

 

Pēcsmalcināšanas tehnoloģija (Post-Shredder Technology, PST)
Šīs sasmalcinātās frakcijas pēc tam tiek apstrādātas, izmantojot dažādas tehnoloģijas (magnētisko, virpuļstrāvas, flotāciju), lai iegūtu materiālu frakciijas, ko var izmantot kā otrreizējas izejvielas.

 

Pārstrāde / reģenerācija / noglabāšana
Sasmalcināšanas un PST izmantošanas rezultātā iegūtās materiālu frakcijas var pārstrādāt (piemēram, lai aizvietotu ogles domnas krāsnīs vai notekūdeņu dūņu žāvēšanai) vai izmantot cementa rūpniecībā. Šis process ļauj reģenerēt 95 % no automašīnas un ievērojami samazina atkritumu daudzumu, kas tiek noglabāts poligonos.

NODOŠANAS TĪKLS - ATKĀRTOTI PĀRSTRĀDĀJIET SAVU PEUGEOT

 

Viss nolietotas automašīnas nodošans process.

Mēs vienmēr esam darījuši visu iespējamo, lai saudzētu vidi, bet šodien atkārtota pārstrāde vairs nav brīvprātīga izvēle, bet ir obligāta saskaņā ar likumdošanu, kas ietverta nacionālajās tiesiskajās normās, kuras skar nolietotus transportlīdzekļus. Saskaņā ar šo pārstrādes iniciatīvu ir nepieciešams, lai ražotāji samazinātu atkritumu daudzumu, kas rodas automašīnu ražošanas laikā un to dzīves cikla beigās.

Kad automašīnas darbmūžs beidzas, Peugeot īpašnieki var sazināties ar Peugeot tīkla pārstāvi, lai nodotu savu auto. Šis pakalpojums ir bezmaksas, ja ir ievēroti noteikti nosacījumi (skatīti zemāk).

Mēs vēlamies nodrošināt, lai Jūsu nolietotais automobilis tiktu pārstrādāts videi draudzīgā veidā. Tāpēc mēs nodrošinām, lai visi nolietoto automašīnu nodošanas punkti ievērotu likumdošanas prasības, kas attiecas uz nolietotajām automašīnām. Visus mūsu partnerus, kas pieņem nolietotās automašīnas, visus procesus un ienākošo un izejošo materiālu plūsmas pārbauda mūsu eksperti atkārtotas pārstrādes jomā.


Nolietoto Peugeot var nodot par brīvu tikai tad, ja:

     Neviena no būtiskajām detaļām vai sastāvdaļām neiztrūkst
     Automašīna nesatur citas izcelsmes atkritumus
     Automašīnā ir līdz 9 sēdvietām vai arī tas ir viegls komerciālais furgons līdz 3,5 tonnām
    Automašīnas pēdējā reģistrācija ir bijusi ES teritorijā
    Kopā ar automašīnu tiek atdoti tās oriģinālie dokumenti


Nododiet savu nolietoto automašīnu mūsu partnerim šādu auto pieņemšanā, kas izsniegs Jums iznīcināšanas sertifikātu un dokumentus, kas vajadzīgi, lai noņemtu auto no uzskaites. Pēc tam Jūs varēsit aiziet ar garantiju, ka Jūsu veco automašīnu pārstrādās lūžņos videi draudzīgākajā veidā.


Sameklējiet tuvāko Peugeot nolietoto auto pieņemšanas Partneri.