SKIP TO CONTENT
WLTP

Peugeot WLTP protokols 

Peugeot WLTP protokols 

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

 

WLTP (Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure) protokols tiek izmantots transportlīdzekļu apstiprināšanai saskaņā ar Eiropas Savienības tipa apstiprinājumu. Tas nosaka jaunu testa ciklu un jaunu procedūru degvielas patēriņa, reglamentētu CO2 un piesārņojošo izmešu daudzuma izmērīšanai vieglajiem transportlīdzekļiem standarta (laboratorijas) apstākļos.

WLTP protokols aizstās iepriekšējo apstiprināšanas procedūru (NEDC), kas ir spēkā no 1992. gada. Kopš 2017. gada septembra visi pirmo reizi pārdotie jaunie modeļi ir ar WLTP apstiprinājumu. Sākot no 2018. gada septembra visiem pārdotajiem transportlīdzekļiem ir jābūt ar WLTP apstiprinājumu. Šis jaunais laboratorijas testu protokols tiks papildināts ar piesārņojošo izmešu mērījumu reālos lietošanas apstākļos: Real Driving Emission (RDE).

Jaunais WLTP protokols ļaus patērētājiem gūt precīzāku pārskatu pār viņu transportlīdzekļu degvielas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu.

 

PEUGEOT UN JAUNAIS WLTP PROTOKOLS

 

 

 

Attiecībā uz piesārņojošajiem izmešiem Peugeot automašīnas, kas aprīkotas ar Euro 6.2 idzinējiem, jau no šī brīža ievēro izmešu līmeņus, kas būs jāizpilda, sākot no 2020. gada septembra.

 

Izvēloties saprātīgas tehnoloģijas un ņemot vērā regulu prasības (SRC dīzeļdzinējiem un FAP benzīna dzinējiem), Peugeot automašīnām jau ir WLTP apstiprinājums (kas ir obligāts visiem pasažieru transportlīdzekļiem no 2018. gada septembra), kas ir tuvāks klientu reālajiem lietošanas apstākļiem.

 

Turklāt Stellantis Auto SAS šīs jaunās procedūras ieviešanu ir publiski atbalstījusi jau kopš 2015. gada sākuma. Papildus tam, lai šodien labāk informētu savus klientus, Stellantis Auto SAS ir iesaistījusies caurskatāmās darbībās, publicējot zīmolu vietnē savu modeļu patēriņus kopš 2016. gada un to NOx izmešu daudzumu kopš 2018. gada marta reālos lietošanas apstākļos atbilstoši kopā ar ONG izstrādātajam protokolam (T&E un FNE), un to ir sertificējusi neatkarīga trešo pušu iestāde (Bureau Veritas).

KĀDAS IR IZMAIŅAS AR WLTP?

Standartizētu testa procedūru izmaiņas

  • Izmešu mērījumi, lai plānotu atsevišķu transportlīdzekļu izmaiņas
  • Ciklu laikā nobrauktā attāluma pagarināšana
  • Testi, kas veikti pie lielāka ātruma
  • Nervozāka un reālāka autovadīšanas uzvedība
  • Ciklu ilguma pagarināšana

NO NEDC UZ WLTP

 

Jaunās WLTP procedūras mērķis jo īpaši ir nodrošināt labāk uzskatāmus reālās lietošanas apstākļus transportlīdzekļiem un to aktuālajām tehnoloģijām apstiprināšanas laikā. Tā nosaka stingrākus testa apstākļus un dinamiskāku braukšanas profilu nekā iepriekšējais NEDC cikls, kas tika izstrādāts 90. gados. Tā struktūra ir izveidota, izmantojot reālos braukšanas datus, bet NEDC pamatā bija teorētiski autovadīšanas profili.

 

WLTP nodrošina arī precīzākas vērtības, jo tajā ņemtas vērā katra transportlīdzekļa specifikācijas, kas ietver visu tā izvēles aprīkojumu, kura ietekme uz degvielas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu var būt ievērojama. Vienam un tam pašam transportlīdzeklim WLTP vērtības dažos gadījumos var būt lielākas par NEDC vērtībām. Tas nenozīmē, ka veiktspēja degvielas patēriņa ziņā būtu pasliktinājusies, tas vienkārši nozīmē jaunu mērīšanas veidu, kura pamatā ir stingrāki, ilgāki orientieri, kas tādējādi labāk atspoguļo transportlīdzekļu reālos lietošanas apstākļus.

 

GALVENĀS ATŠĶIRĪBAS STARP ABĀM TESTA PROCEDŪRĀM

NEDC PRET WLTP

 

 

NEDC WLTP
Testa cikls Viens testa cikls Dinamisks cikls, kas labāk atspoguļo reālos braukšanas apstākļus
Cikla ilgums 20 minūtes 30 minūtes
Cikla attālums 11 kilometri  23,25 kilometri
Braukšanas fāzes 2 fāzes, 66 % braukšana pilsētā un 34 % braukšana lauku apvidū 4 dinamiskākas fāzes, 52 % braukšana pilsētā un 48 % braukšana lauku apvidū
Vidējais ātrums  34 km/h 46,5 km/h
Maksimālais ātrums 120 km/h 131 km/h
Atsevišķu izvēles iespēju ietekme NEDC neņem vērā ietekmi uz CO2 izmešu daudzumu un energoefektivitāti Tiek ņemtas vērā papildu īpašības (kas var atšķirties atkarībā no modeļa)
Ātruma izmaiņas Fiksētas ātruma izmaiņas Katram transportlīdzeklim ir aprēķināti pārejas punkti
Testa temperatūras Mērījumi veikti diapazonā no 20 līdz 30 °C Testi veikti pie 23 °C, CO2 koriģēti pie 14 °C

IZMEŠU DAUDZUMS REĀLĀ BRAUKŠANAS SITUĀCIJĀ

REAL DRIVING EMISSIONS - RDE

 

Sākot no 2018. gada septembra, papildus WLTP apstiprinājuma protokolam visiem ražotājiem ir jānosaka savu modeļu izmešu daudzums reālos braukšanas apstākļos (RDE) visiem ES un Šveices, Turcijas, Norvēģijas, Lihtenšteinas, Izraēlas un Īrijas teritorijā pārdotajiem transportlīdzekļiem.

 

Šo RDE testu laikā tiek mērīti tādi piesārņojoši izmeši kā slāpekļa oksīdi (NOx) un sīkās daļiņas uz atklāta ceļa, lai iegūtu reālāku informāciju.

 

BUJ

 

 

Ko nozīmē WLTP?

 

WLTP ir termina „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra) akronīms.

Tā ir jauna testa procedūra, kas ļauj iegūt reālāku transportlīdzekļa degvielas patēriņa un CO2 izmešu analīzi. Sākot no 2018. gada septembra, visiem pirmo reizi reģistrētajiem transportlīdzekļiem ir jābūt WLTP sertificētiem. WLTP protokols pakāpeniski aizstās veco NEDC (New European Driving Cycle) procedūru.

 

Ko WLTP nozīmē man?

 

Transportlīdzekļa patēriņš un izmešu daudzums vienmēr ir atkarīgs no katras personas autovadīšanas stila, tādēļ liels visā pasaulē savākto datu skaits ir apkopots WLTP standartam. Šie dati tiek izmantoti, lai noteiktu četras reprezentatīvas fāzes ar četriem vidējiem ātrumiem: zems, vidējs, augsts un ļoti augsts.

 

Katras fāzes norises laikā tiek mērītas dažādas situācijas (bremzēšana, akcelerācija, apstāšanās) dažādos veidos, lai atspoguļotu ikdienas braukšanas situācijas. Šo fāžu apvienojums ļauj iegūt to, ko sauc par „braukšanas ciklu“.

Degvielas patēriņš ir parādīts četrām dažādām braukšanas situācijām ar kombinētu kopēju vērtību benzīna dzinēja, dīzeļdzinēja, hibrīda un uzlādējama hibrīda transportlīdzekļiem.

 

WLTP protokola stāšanās spēkā nozīmē, ka degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums, kas norādīts transportlīdzekļa aprakstā, visprecīzāk atspoguļo reālos braukšanas apstākļos uzrādītās vērtības.

 

WLTP procedūra, kas ņem vērā individuālās izvēles iespējas (piem., ziemas riepas vai stikla jumts), ļauj iegūt reālākas vērtības, kuru pamatā ir tieši jūsu transportlīdzekļa konfigurācija.

 

Reālākās vērtības dabiski nozīmē, ka ar iekšdedzes dzinēju aprīkotie transportlīdzekļi uzrāda augstākas patēriņa un izmešu vērtības, bet elektromobiļi (tai skaitā uzlādējamie hibrīdi) uzrāda samazinātu autonomiju. Tas var arī izraisīt tādu transportlīdzekļu skaita pieaugumu, kuriem piemērojams CO2 nodoklis. Tomēr transportlīdzekļi ar WLTP apstiprinājumu tiks aplikti ar nodokli, pamatojoties uz NEDC. Tādējādi nodokļu piemērošanas sistēmas, kuru pamatā ir CO2 izmešu daudzums, īsā laikā nemainīsies (CO2 nodoklis, uzņēmumu transportlīdzekļu nodoklis (TVS)).

 

Ko nozīmē RDE?

 

RDE ir „Real Driving Emissions“ (Reālos braukšanas apstākļos radušos emisiju daudzums) akronīms. Tā ir jauna procedūra, kas ļauj izmērīt tādu piesārņojošo izmešu daudzumu kā slāpekļa oksīdi (NOx) un sīkās daļiņas.

 

Kā jau to norāda nosaukums, RDE tiek mērīts uz atklāta ceļa reālos braukšanas apstākļos un nevis laboratorijā. Šie mērījumi tiek iegūti, izmantojot viedierīci, ko sauc par PEMS (Portable Emissions Measurement System – portatīvā izmešu daudzumu mērīšanas sistēma), kas testa laikā ir piestiprināta transportlīdzekļa aizmugurē.

 

Ko nozīmē EURO 6?

 

Euro 6 ir pašreiz spēkā esošais standarts, kas nosaka piesārņojošo izmešu daudzumu ierobežojumu. Tas nosaka smalko daļiņu un slāpekļa oksīdu maksimālo izmešu daudzuma vērtības zemākas par iepriekšējo Euro 5 standartu.

No 2018. gada septembra sākas Euro 6 standarta nākamais posms: standarts Euro 6.2. Tas prasa vēl zemākus ierobežojumus nekā iepriekšējā posmā attiecībā uz smalko daļiņu izmešu daudzumu transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar benzīna dzinēju.

*Attiecas uz jauniem transportlīdzekļiem. Uz jaunā tipa transportlīdzekļiem jaunie izmešu standarti attieksies gadu agrāk.

 

Kas ir selektīvā katalītiskā reducēšana?

 

Lai vēl vairāk samazinātu transportlīdzekļa piesārņojošos izmešus, dīzeļdzinēja transportlīdzekļu izplūdes sistēmā tiek pievienots šķidrais amonjaks, ko sauc par AdBlue®. Selektīvā katalītiskā reducēšana (Selective Catalytic Reduction –SCR) ar AdBlue® ļauj samazināt līdz pat 90 % slāpekļa oksīdu. Tādējādi galvenokārt paliek pāri ūdens, slāpeklis un CO2

Kas ir apstiprinājuma procedūra?

 

Standarta parametru kopums, proti, testa cikls, kas ļauj apstiprināt transportlīdzekļus.
Vienotā apstiprinājuma procedūra arī ļauj salīdzināt patēriņa un CO2 izmešu rādītājus starp dažādiem transportlīdzekļiem.
NEDC (New European Driving Cycle) ir bijis spēkā kopš 1992. gada un tiks aizstāts ar WLTP no 2018. gada septembra.

 

Kādēļ mainīt apstiprinājuma procedūru?

 

Vecā NEDC procedūra tika novērtēta kā neatbilstoša mūsu klientu reālajiem lietošanas apstākļiem.
Norādītie patēriņa rādītāji, kas izmērīti ar WLTP, būs tuvāki mūsu klientu konstatētajam patēriņam.

 

Vai mans degvielas patēriņš pieaugs?

 

Ar šīm jaunajām WLTP vērtībām nebūs nekādas ietekmes uz jūsu automašīnas patēriņu. WLTP testa procedūra izpaudīsies ar tam pašam transportlīdzeklim lielāku CO2/g/km vērtību salīdzinājumā ar NEDC vienkārši tādēļ, ka tas ir stingrāks un ilgāks tests – tas nozīmē, ka WLTP labāk atspoguļo reālo situāciju. Citiem vārdiem sakot, augstāka CO2 vērtība nenozīmē degvielas patēriņa pieaugumu, bet drīzāk reālāku CO2 vērtību, jo mainās veids, kādā transportlīdzekļi tiek testēti.

Kādi ir piemērošanas termiņi?

WLTP vērtības rādījumi klientiem, sākot no:

  • 2019. gada 1. janvāra pasažieru transportlīdzekļiem;
  • 2020. gada 1. janvāra kravas transportlīdzekļiem.