PEUGEOT PRIVĀTUMA POLITIKA

.

DATU AIZSARDZĪBA – JŪSU PERSONAS DATI

Ar Jūsu personas datiem mēs rīkojamies atbildīgi, aizsargājot Jūsu privātumu.
Pārzinis atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam ir Auto-Bon Baltic OÜ.

Kādus datus mēs no Jums vācam?
Lai piekļūtu konkrētām funkcijām mūsu Interneta vietnē, Jums var būt nepieciešams ievadīt tādus personas datus kā: vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, automobiļa reģistrācijas numurs un cita kontaktinformācija. Mēs varam ievākt un apstrādāt arī citus personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat brīvprātīgi, taču darām to tikai saskaņā ar savu privātuma politiku.

Ja Jūs veicat testa brauciena rezervāciju internetā, mēs varam savietot citādi anonīmos analītiskos sīkfailus ar testa braucienam ievadītajiem personas datiem un salīdzināt šo apvienoto informāciju ar savu klientu datubāzi, lai izprastu mūsu klientu intereses un vēlmes internetā. Tas tiek darīts tikai un vienīgi, lai optimizētu piedāvājumus klientiem internetā. Apvienotos datus izmantojam tikai ar šādu mērķi. Šos datus glabājam vienmēr droši saskaņā ar šo privātuma politiku, un nesniedzam apvienotos datus trešajām personām. Papildinformāciju par to atradīsiet mūsu sīkdatņu politikā.

Kur Mēs glabājam Jūsu personas datus?
Vēršam Jūsu uzmanību, ka datu nosūtīšana, izmantojot internetu, nav pilnībā droša. Lai gan darām visu iespējamo, lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs nevaram nodrošināt mūsu Interneta vietnei sūtīto personas datu drošību un jebkāda šo datu sūtīšana  ir Jūsu atbildība. Tomēr, kad esam saņēmuši Jūsu personas datus, tie tiek šifrēti un saglabāti drošā mūsu uzņēmuma serverī, un mēs veicam visus saprātīgus pasākumus, lai tos aizsargātu un novērstu neatļautu piekļuvi. Jūsu personas dati var tikt nosūtīti un apstrādāti arī ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, tomēr vienmēr darām visu iespējamo, lai tie tiktu apstrādāti droši un saskaņā ar šo privātuma politiku.

Cik ilgi Mēs uzglabājam Jūsu personas datus?
Ar interneta vietnes starpniecību savāktos personas datus uzglabājam, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu informācijas apmaiņu starp mums un mūsu līgumiskajiem partneriem, kā arī novērstu datu nozušanu un, ja nepieciešams, konstatētu sistēmas traucējumus. Dati tiek uzglabāti arī mūsu leģitīmo interešu ievērošanai, t. i., lai izmantotu kā pierādījumus potenciālo līgumisko vai ārpus līguma prasījumu gadījumā. Dati netiek uzglabāti ilgāk par pieciem gadiem, ja tas, ņemot vērā datu apstrādes mērķi, nav atbilstoši (piem., saistībā ar strīdu starp datu subjektu un mums vai mūsu līgumisko partneri). Precīzāku informāciju par Jūsu personas datu uzglabāšanas termiņiem varam Jums sniegt, ja Jūs iesniedzat mums atbilstošu informācijas pieprasījumu.

PRIVĀTUMS – MŪSU SOLĪJUMS

Ko mēs darām ar Jūsu personas datiem?
Jūsu personas datus mēs iegūstam līguma noslēgšanai un tikai tad, ja esat izteikuši brīvu gribu izmantot mūsu pakalpojumus. Ar Interneta vietnes starpniecību piedāvājam iespēju rezervēt servisa laiku, apkopi, vai, piemēram, testa braucienu. Šim nolūkam Jums ir nepieciešams aizpildīt un iesniegt mums Interneta vietnē esošās formas pieteikumu. Pieteikumā ir obligāti un brīvprātīgi aizpildāmie lauki. Obligāti aizpildāmie ir tikai tādi lauki, kas atbilstošā pakalpojuma anketā ir atzīmēti ar zvaigznīti (norādījumi ir arī pie anketas). Vēlāk, apmeklējot Jūsu izvēlēto servisu, Jūsu anketā minētā pakalpojuma izmantošanai, ar Jums tiks noslēgts līgums par atbilstošo pakalpojumu.

Anketā ar atbilstošu apzīmējumu apzīmētie lauki nav obligāti aizpildāmi, tomēr šie dati tiek iegūti labākas servisa kvalitātes nodrošināšanai un tiek apstrādāti mūsu leģitīmo interešu ievērošanai. Šādi dati ir:

  • Dati par Jūsu atrašanās vietu, ar kā palīdzību varam Jums piedāvāt pārstāvniecību, kas ir Jums izdevīgākā atrašanās vietā, Jūsu izvēlētā pakalpojuma sniegšanai;
  • Dati par Jūsu transportlīdzekli, lai Jūs apkalpojošajai pārstāvniecībai būtu iespējams sagatavoties labāka un ātrāka servisa piedāvāšanai;
  • Jūsu izvēles par transportlīdzekli, ja vēlaties rezervēt laiku testa braucienam, lai mēs varētu Jums labāk palīdzēt izvēlēties jaunu transportlīdzekli.

Ja nevēlaties, lai mēs veiktu šo personas datu apstrādi, lūdzam tos nenorādīt anketā.

Jūsu personas dati var tikt apstrādāti mūsu leģitīmo interešu ievērošanai šādiem nolūkiem:

  • ar mūsu produktiem un pakalpojumiem saistītiem pētījumiem (t. sk. dalība aptaujās);
  • produktu analīzei un pilnveidošanai;
  • mārketinga nolūkos un, lai
  • vērstos pie Jums ar citu līdzīgu nolūku. Saziņa ar Jums var notikt dažādos veidos: pa tālruni, pastu, e-pastu, ar SMS vai MMS.

Jūsu personas dati var tikt apstrādāti pamatojoties uz Jūsu sniegto piekrišanu, pasūtot mūsu jaunumus, izmantojot Interneta vietni, vai citā veidā sniedzat mums savu piekrišanu saņemt jaunumus.

Telefona sarunas ar Peugeot un mūsu izplatītājiem var tikt ierakstītas un uzraudzītas. To dara drošības interesēs un var izmantot kā palīglīdzekli personāla apmācībās, mūsu kvalitātes kontroles procedūras ietvaros.

Jūsu personas dati šajā politikā minēto nolūku īstenošanai, izmantojot iepriekš minētos saziņas veidus, var tikt nodoti mūsu nodaļām Group PSA ("Mūsu grupa”), uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus mums vai Mūsu grupai, arī apakšuzņēmējiem vai mūsu pārstāvniecībai. Tos izmanto tikai ar iepriekš aprakstīto mērķi un izmantojot iepriekš minētos sazināšanās veidus. Šīs trešās personas var atrasties ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, tomēr, kā iepriekš minēts, mēs vienmēr darām visu iespējamo, lai Jūsu personas dati tiktu apstrādāti droši un saskaņā ar šo privātuma politiku. Jūsu vārds un tālruņa numurs var tikt nosūtīti pilnvarotajam apstrādātājam, lai tas varētu mums palīdzēt veikt apmierinātības pētījumus. Informējam, ka mēs nesniedzam Jūsu personas datus nevienai trešajai personai, kas nav minēta šajā sadaļā, un mēs nekad nepārdosim Jūsu personas datus.

Kādas ir Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi?
Jums ir tiesības lūgt, lai mēs sniegtu Jums informāciju par mūsu rīcībā esošiem Jūsu personas datiem. Šim nolūkam lūdzam Jums iesniegt mums atbilstošu datu subjekta pieprasījumu, sūtot to uz zemāk norādīto adresi.

Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izlabotu Jūsu personas datus, ja mūsu rīcībā esošie personas dati par Jums ir nepareizi vai nepilnīgi.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no mums sniegtās piekrišanas Jūsu personas datu apstrādei.

Ja Jūs vairs nevēlaties, lai mēs sazinātos ar Jums šajā privātuma politikā norādītajā veidā, varat no tā vienmēr atteikties, vēršoties pie mums, izmantojot zemāk norādīto adresi. Varat arī lūgt, lai mēs pārtrauktu citas ar personas datu apstrādi saistītās darbības, tomēr mēs varam izpildīt šo lūgumu tikai tādā gadījumā, ja:

  • personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika sākotnēji ievākti, vai arī;
  • esat iesniedzis iebildumus par personas datu apstrādi, vai;
  • ir cits pamats, kas izslēdz mūsu tiesības apstrādāt Jūsu personas datus.

Jums ir tiesības ar Vispārīgajā datu aizsardzības regulā minētajiem pamatojumiem iesniegt iebildumus par mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi.

Ja Jums pret Mums ir pretenzijas, Jums ir tiesības ar savu personas datu aizsardzības mērķi vērsties Datu valsts inspekcijā. Vairāk informācijas par sūdzības iesniegšanu Datu valsts inspekcijai var saņemt Datu valsts inspekcijas mājas lapā.

JAUTĀJUMI?

Visi ar šo privātuma politiku saistītie jautājumi, komentāri vai datu subjekta pieprasījumi ir jāsūta: Auto-Bon Baltic OÜ, Lõõtsa tn. 8A, Tallinn 11415 Harjumaa, Igaunija, vai uz e-pastu:  info@peugeot.ee