Finanšu līzings

/image/03/7/1280x400-2008.121037.jpg

Finanšu līzings

 Finanšu līzings

Ja, līzinga periodam beidzoties, jūs vēlaties kļūt par automašīnas īpašnieku, jums būs piemērots finanšu līzings. Līzinga perioda laikā ar ikmēneša maksājumiem jūs samaksāsiet līzinga devējam visu automašīnas vērtību kopā ar procentiem. Līzinga periodam beidzoties, korekti nomaksājot visu nepieciešamo summu, jūs saņemsiet automašīnu savā īpašumā. Parasti ikmēneša maksājumu summas finanšu līzinga gadījumā ir nedaudz augstākas par operatīvo līzingu.

Finanšu līzings ar atlikuma vērtību

Ar mērķi samazināt ikmēneša maksājuma summu var palielināt pēdējās iemaksas summu – tad tas ir finanšu līzings ar atlikuma vērtību. Līzinga perioda laikā ar ikmēneša maksājumiem jūs samaksāsiet līzinga devējam visu automašīnas vērtību kopā ar procentiem. Līzinga periodam beidzoties, korekti nomaksājot visu nepieciešamo summu, jūs saņemsiet automašīnu savā īpašumā.

 • Līzinga pieteikums Prasības pieteikuma iesniedzē
 • Tipveida piemērs par kredīta izmaksu koeficientu

Privātpersonai

Jūs esat pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis vai arī jums ir ilgtermiņa uzturēšanās atļauja.

Jums ir stabila darba vieta, un darba stāžs ir ne mazāks par 6 mēnešiem

Ar jūsu ienākumiem pietiek, lai nosegtu esošās kredītsaistības un ikdienas vajadzības. Par pastāvīgu ienākumu mēs uzskatām darba algu un citus apstiprināmus regulāros ienākumus (īres maksa, nomas maksa, dotācija, stipendija utt.) Visu kredīta un līzinga maksājumu summa var veidot no 30 % līdz 50 % no jūsu neto ienākuma. Likme ir atkarīga no ienākumu lieluma un apgādājamo skaita.

Pieteikties līzingam jūs varat kopā ar laulāto vai dzīvesdraugu(-dzeni), kurš(-a) būs galvotājs(-a) par līzinga saistību izpildi. Tādā gadījumā mēs ņemam vērā abu ienākumus.

Juridiskās personas

 • Pieteikums elektroniskā veidā vai papīra veidā
 • Pārbaudīts gada pārskats par iepriekšējo saimniecisko gadu
 • Bilance un peļņas vai zaudējumu pārskats, kas nav vecāks par 120 dienām
 • Aizpildīta lapa ar galvotāja personīgajiem datiem. Ja piesakāties līzingam kopā ar galvotāju
 • Transportlīdzekļa pārdošanas piedāvājums
 • Transportlīdzekļa novērtējuma akts un transportlīdzekļa apliecības kopija

Automašīnas līzinga sākotnējais kredīta izmaksu koeficients veido 3,77 % gadā pie turpmāk minētajiem, ilustratīva rakstura noteikumiem:

 • automašīnas cena kopā ar apgrozījuma nodokli – 15 000 EUR;
 • iemaksa – 1 500 EUR (10 % no automašīnas cenas);
 • atlikuma vērtība – 25 % no automašīnas cenas;
 • kredīta izmantojamā summa kopā ar apgrozījuma nodokli – 13 500 EUR;

procentu likme – 3,00 % gadā no kredīta atlikuma (procentu likmi veido 6 mēnešu Euribor + rezerve 3,00 %; uz 2016. gada 10. martu 6 mēnešu Euribor veidoja – 0,1410 % (negatīva Euribor vērtība, aprēķinot procentus, tiek pielīdzināta nullei); līgumā fiksēta Euribor likme var mainīties ik pēc 6 mēnešiem, rezerve ir fiksēta līdz līguma beigām);

atmaksa jāveic 5 gadu laikā ar 60 ikmēneša maksājumiem, kas pirmajos sešos mēnešos veido 184,67 EUR;

maksa par līguma slēgšanu –  225 EUR, tiek samaksāti, noslēdzot līgumu.

Kopējā klienta apmaksājamā summa ir 16 602,55 EUR.

Līzinga darbības perioda laikā automašīnai ir jābūt noformētai KASKO un satiksmes apdrošināšanai. Veicot izdevumu koeficienta aprēķinu, netiek ņemti vērā: iespējamie izdevumi par īpašuma reģistrāciju, valsts nodevas, maksa par novērtējuma aktu, kā arī ikgadējo iemaksu lielums par satiksmes apdrošināšanu un KASKO apdrošināšanu.