/image/66/0/peugeot-3008-2016-088-fr.333660.jpg

Atklājiet daudzās PEUGEOT drošības palīgsistēmu tehnoloģijas:

KRUĪZA KONTROLE

ACTIVE

Aktīvā kruīza kontrole ir kruīza kontroles / ātruma ierobežotāja sistēma ar paplašinātu kruīza kontroles funkciju attiecībā uz attālumu līdz priekšā braucošajai automašīnai.               

Šī funkcija ir īpaši piemērota, braucot pa autostrādi vidēji blīvas vai vienmērīgas satiksmes apstākļos, izvairoties no sistemātiskas kruīza kontroles atslēgšanas katru reizi, kad priekšā parādās automašīna. Kad radars konstatē automašīnu, tiek saglabāts nemainīgs atstatums, automātiski samazinot automašīnas ātrumu pat par 20 km/h, izmantojot motora bremžu iedarbību uz akseleratoru. Kad josla atbrīvojas, kruīza kontrole atgriežas pie sākotnēji pieprasītā ātruma. Ja ar ātruma samazinājumu par 20 km/h nepietiek, lai saglabātu atstatumu, kruīza kontrole brīdina vadītāju un atjauno vadītāja kontroli pār ātrumu.

ADAPTĪVĀ AR APTURĒŠANAS FUNKCIJU (ACC STOP)

Automašīna ir aprīkota ar priekšējā buferī iestrādātu radaru, kura maksimālais diapazons ir 150 metri. Braucot ar ātrumu no 30 km/h līdz 180 km/h, adaptīvā kruīza kontrole ar apturēšanas funkciju (ACC Stop) nodrošina 2 funkcijas:

 • automātiska automašīnas ātruma saglabāšana atbilstoši vadītāja ieprogrammētajai vērtībai;
 • automātiska atstatuma regulēšana līdz priekšā braucošajai automašīnai (3 iepriekš iestatīti līmeņi: tālu, normāls un tuvu);

šī sistēma konstatē tajā pašā virzienā priekšā braucošu automašīnu. Tā automātiski pielāgo automašīnas ātrumu priekšā braucošās automašīnas ātrumam, izmantojot motora bremzi un bremzēšanas sistēmu (tad iedegas bremžu gaismas), lai saglabātu nemainīgu atstatumu līdz pat automašīnas apturēšanai (automašīnai, kas aprīkota ar automātisko pārnesumkārbu) vai līdz 30 km/h (automašīnai, kas aprīkota ar manuālo pārnesumkārbu)i.

VILCE

SAĶERES KONTROLES SISTĒMA “GRIP CONTROL”

Ar ritslēgu uz viduskonsoles Grip Control paplašina automašīnas izmantošanas iespējas, pielāgojot vilci zemas saķeres apstākļiem. Patentētā sistēma darbojas kopā ar īpaši pielāgotu riepu komplektu.

Daudzveidīgā un elastīgā Grip Control sistēma uzlabo vilci atbilstoši segumam, iedarbojoties uz priekšējiem riteņiem. Kontrole visu laiku paliek vadītāja ziņā. Jebkurā brīdī viņš vai viņa var paļauties uz šī aprīkojuma inteliģento darbību, izmantojot standarta režīmu vai atlasot izvēlēto režīmu ar ritslēgu.

 • Standarta režīms ir paredzēts normāliem ceļa apstākļiem ar zemu riteņa griešanās ātrumu.
 • Sniega režīms acumirklī pielāgo katra priekšējā riteņa griešanos pašreizējiem saķeres apstākļiem. Tiklīdz automašīnas ātrums sasniedz 50 km/h, sistēma pārslēdz standarta režīmu.
 • Bezceļa režīms ļauj vienkārši braukt pa slidenām virsmām (dubļi, slapja zāle utt.). Tā nodrošina, ka automašīna var aizbraukt šajos specifiskajos apstākļos, pārnesot maksimālo iespējamo griezes momentu uz riteni, kuram ir saķere. Darbojoties kā ierobežotas slīdes diferenciālis, tā ir īpaši piemērota braukšanai pa ceļiem ar iebrauktām sliedēm.
 • Smilšu režīms saglabā riteņa griešanās kustību diviem piedziņas riteņiem vienlaikus, lai ļautu braukt pa mīkstu zemi un samazinātu risku iestigt smiltīs. Šis režīms darbojas līdz 120 km/h, kad tiek aktivizēts standarta režīms.
 • ESP Off režīms ļauj vadītājam pilnībā atvienot ESP un Grip Control līdz 50 km/h un kontrolēt vilci pilnīgi neatkarīgi.
/image/66/1/peugeot-2008-2016-214-fr.333661.jpg

UZLABOTĀ SAĶERES KONTROLES SISTĒMA “ADVANCED GRIP CONTROL”

Pastiprinātā uzlabotā saķeres kontroles sistēma “Advanced Grip Control” ir papildināta ar turpmāk minēto aprīkojumu.

 • Uzlabota vilces kontroles sistēma ar saviem pieciem saķeres režīmiem (normāls, sniega, dubļu, smilšu, izslēgts ESP), ko regulē ar ritslēgu uz viduskonsoles.
 • Specifisks 18” M+S (dubļi un sniegs) riepu komplekts.
 • Palīgsistēma kustības uzsākšanai nogāzē uz leju (HADC), jauna palīgfunkcija kustībai pa nogāzi lejup pilnai un drošai automašīnas un tās trajektorijas kontrolei uz stāvām nogāzēm. Sistēma ir inovatīva, jo tā var saglabāt ļoti zemu automašīnas ātrumu (3 km/h), nodrošinot kontroli un drošību saspringtos apstākļos.
  • Šo funkciju var aktivizēt, izmantojot spiežampogu uz viduskonsoles ātrumā līdz 70 km/h. Sistēma tiek aktivizēta zem 30 km/h.
  • Neliela slīpuma gadījumā vai ja nav grūtību, vadītājs var atlaist akseleratora un bremžu pedāļus. Ātrums tiek kontrolēts, ja pārnesumkārbai ir ieslēgts pirmais vai otrais pārnesums.
  • Stāvas nogāzes un/vai apgrūtinātas braukšanas gadījumā HADC funkciju var aktivizēt, pārslēdzot neitrālo pārnesumu. Lielākai drošībai lejup saglabātais ātrums ir lēnāks.
  • HADC funkcija pielāgojas atbilstoši slīpumam:
   • no 5 līdz 8 % – funkcija pārslēdzas uz 17 km/h;
   • lielāks par 8 % – funkcija regulē ātrumu no 3 līdz 17 km/h.

ACTIVE CITY BRAKE UN ACTIVE SAFETY BRAKE

ACTIVE CITY BRAKE

Active City Brake ir automātiska pilsētas bremzēšanas sistēma, kas tiek aktivizēta, ja pastāv sadursmes risks. Šī sistēma ļauj samazināt negadījuma smagumu vai pat to vispār novērst. Lai to nodrošinātu, vējstikla augšējā daļā ir iestrādāts šaura diapazona LIDAR tehnoloģijas lāzera sensors. Tas konstatē tādus šķēršļus kā kustībā esošs vai stāvošs transportlīdzeklis, tāds, kas kustas tajā pašā virzienā un tajā pašā joslā.

Ja vadītājs neiejaucas un ātrums ir mazāks par 30 km/h, Active City Brake automātiski iedarbina pilnas jaudas bremzēšanu, lai samazinātu ātruma starpību starp automašīnu un šķērsli. Automātiskais ātruma samazinājums var sasniegt pat 10 m/s2.

ACTIVE SAFETY BRAKE

Active Safety Brake (automātiskā ārkārtas bremzēšana) parādās pēc brīdinājuma, ja vadītājs nereaģē pietiekami ātri un neaktivizē automašīnas bremzes. Tādējādi no vadītāja nav nepieciešama nekāda darbība un tas palīdz izvairīties no sadursmes vai ierobežo tās smaguma pakāpi, samazinot automašīnas ātrumu. Sistēma ņem vērā konstatētās automašīnas neatkarīgi no tā, vai tās brauc tajā pašā virzienā vai stāv, kā arī gājējus uz ceļa (velosipēdi, motocikli, dzīvnieki un objekti uz ceļa netiek konstatēti). Sistēma “Active Safety Brake” tiek aktivizēta, ja:

 • automašīnas ātrums ir no 5 km/h līdz 140 km/hm, kad tiek konstatēts transportlīdzeklis kustībā;
 • automašīnas ātrums nepārsniedz 80 km/h, kad tiek konstatēts stāvošs transportlīdzeklis;
 • automašīnas ātrums nedrīkst pārsniegt 60 km/h, kad tiek konstatēts gājējs.

DISTANCES BRĪDINĀJUMA SISTĒMA “DISTANCE ALERT”

Funkcija “Distance Alert” (brīdinājums par sadursmes risku) brīdina vadītāju par to, ka pastāv viņa vai viņas automašīnas sadursmes risks ar priekšā braucošo transportlīdzekli vai gājēju viņa vai viņas satiksmes joslā.

Tieši pirms tiek iedarbināta sistēma “Active Safety Brake”, parādās vizuāls un skaņas brīdinājums.

BRĪDINĀJUMA SISTĒMA PAR IZBRAUKŠANU NO JOSLAS

STANDARTS

Brīdinājuma sistēma par izbraukšanu no joslas ir sistēma, kas konstatē netīšu satiksmes joslas marķējuma šķērsošanu uz zemes, izmantojot kameru, kas atpazīst nepārtrauktas vai pārtrauktas līnijas. Lai nodrošinātu drošu braukšanu, kamera analizē attēlu un, ja vadītāja modrība samazinās un ātrums ir lielāks par 80 km/h, iedarbina vizuālu un skaņas brīdinājumu, ja vadītājs novirzās no kursa.

ACTIVE

No 65 km/h līdz 180 km/h aktīvā brīdinājuma sistēma par izbraukšanu no joslas arī koriģē trajektoriju: tiklīdz sistēma konstatē netīšas ceļa marķējuma līnijas šķērsošanas risku, stūrēšanas sistēma pakāpeniski griež stūri pretējā virzienā, lai saglabātu automašīnu tās sākotnējā joslā. Ja vadītājs vēlas saglabāt automašīnas trajektoriju, viņš vai viņa var novērst koriģēšanu, stingri turot stūri (piemēram, lai veiktu izvairīšanās manevru). Koriģēšana tiek pārtraukta, tiklīdz tiek aktivizētas indikatora lampiņas.

AKLĀS ZONAS UZRAUDZĪBA

STANDARTS

Aklās zonas sensori informē vadītāju par transportlīdzekļa klātbūtni blakus joslā labajā vai kreisajā pusē viņa vai viņas redzamības aklajā zonā. Šis aprīkojums ir pieejams ar palīgsistēmu automašīnas novietošanai stāvvietā, braucot uz priekšu vai atpakaļgaitā, vai ar Visiopark 1.

ACTIVE

/image/66/2/peugeot-308-2013-100-fr.333662.jpg

No 12 km/h līdz 140 km/h šī sistēma brīdina vadītāju par cita transportlīdzekļa klātbūtni viņa vai viņas automašīnas aklajā zonā, ja tas rada potenciālu apdraudējumu. Brīdinājumu parāda indikatora lampiņa, kas atrodas attiecīgās puses spogulī, tiklīdz tiek konstatēts transportlīdzeklis (automašīna, kravas automašīna, motocikls).

Šī sistēma darbojas kopā ar aktīvo brīdinājuma sistēmu par izbraukšanu no joslas: papildus indikatora lampiņai, kas iestrādāta attiecīgās puses spogulī, varēs sajust koriģēšanu, ja tiek šķērsota līnija ar aktivizētu virzienrādītāja lampiņu, lai palīdzētu vadītājam izvairīties no sadursmes.

AUTOVADĪTĀJA MODRĪBA

BRĪDINĀJUMS PAR BRAUKŠANAS LAIKU

Brīdinājums par braukšanas laiku ir brīdinājums, kas tiek iedarbināts, tiklīdz sistēma konstatē, ka vadītājam nav bijis pārtraukuma pēc divu stundu braukšanas ar ātrumu, kas lielāks par 65 km/h. Brīdinājums ietver paziņojuma rādījums, mudinot jūs paņemt pārtraukumu, kopā ar skaņas signālu.

BRĪDINĀJUMA SISTĒMA PAR VADĪTĀJA NEUZMANĪBU

Brīdinājumu par braukšanas laiku papildina brīdinājums par vadītāja neuzmanību. Automašīna ir aprīkota ar kameru, kas atrodas vējstikla augšējā daļā un kas tiek izmantota, lai analizētu tās trajektoriju. Sistēma novērtē vadītāja modrību, atpazīstot trajektorijas atšķirības attiecībā uz ceļa marķējumu. Tad tā var ieslēgt vairākus skaņas un vizuālā brīdinājuma līmeņus (“Esiet modrs! ” vai “Paņemiet pārtraukumu! ”).